Digitaaliset varaosat -projektin loppuseminaari 30.11.2017 Espoossa

Digitaaliset varaosat (DIVA) on Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteinen strateginen tutkimusprojekti, jossa tutkimuksen ja kehityksen kohteena on konsepti, jossa varaosat ja kaikki niihin liittyvä tieto säilytetään ja siirretään digitaalisesti. Osan valmistus tapahtuu 3D-tulostamalla tarpeen mukaan, yleensä lähellä loppukäyttäjää.  Projekti on kaksivuotinen ja se päättyy vuoden 2017 lopussa.

DIVA – projektissa on tutkittu digitaalisten varaosien teknologista potentiaalia nyt ja tulevaisuudessa, kehitetty 3D-tulostettavien varaosien luokittelukriteereitä sekä tutkittu digitaalisiin varaosiin liittyviä uusia toiminta- ja ansaintamalleja ja muodostettu erilaisia digitaalisten varaosien verkostomalleja.

Loppuseminaarissa esitellään monipuolisesti projektin tuloksia sekä kuullaan projektissa mukana olleiden yritysten sekä yhteistyötahojen mietteitä digitaalisista varaosista.

Lue lisää > http://www.vtt.fi/medialle/tapahtumat/digitaaliset-varaosat-diva-projektin-loppuseminaari