Suomi mukana perustamassa Irti hiilestä -liittoumaa Bonnin ilmastokokouksessa

TEM / Suomi on perustanut yhdessä Kanadan, Iso-Britannian sekä yli 20 muun kumppanimaan ja -osavaltion kanssa Powering Past Coal -liittouman, joka kannustaa hallituksia, yritysmaailmaa ja eri organisaatioita luopumaan nopeasti perinteisestä hiilivoimasta. Allianssi julkistettiin torstaina 16.11.2017 Bonnin ilmastokokouksen yhteydessä.

Suomi on sitoutunut luopumaan kivihiilen käytöstä energiantuotannossa vuoteen 2030 mennessä.

– Hiilen aika on ohi – niin Suomessa kuin maailmalla. Osana energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa olemme jo aloittaneet kivihiilen energiakäytön kieltävän lainsäädännön valmistelun. Lakiesitys pyritään antamaan ensi vuoden aikana. Haluamme toimia esimerkkinä ja inspiraationa myös muille maille, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-mukana-perustamassa-irti-hiilesta-liittoumaa-bonnin-ilmastokokouksessa