3D-tulostuksen suunnittelu- ja päätöksenteko-opas yrityksille

3D-tulostus eli lisäävä valmistus on viimeisten vuosien aikana tullut laajasti hyödynnettäväksi teknologiaksi erilaisissa teollisuuden ratkaisuissa. Samalla tietoisuus sen mahdollisuuksista on levinnyt laajasti myös pk-sektorille, joka on ottamassa teknologiaa lisääntyvästi käyttöön. 3D-tulostusta ei käytetä enää vain prototyyppien valmistamiseen vaan yhä enemmän suorassa tuotantokäytössä.

Suomen kielessä materiaalia lisäävä valmistus ja 3D-tulostus ovat lähes synonyymejä ja niitä käytetään tässä raportissa samassa merkityksessä. Julkaisun tarkoitus on koota yhteen yleistä tietoa teollisesta materiaalia lisäävästä valmistuksesta suomalaisesta näkökulmasta sekä antaa viitteitä lisätietoon.

Raportti on tehty DIMECCin MANU-ohjelman (Future Digital Manufacturing Technologies and Systems) projektissa “Next Generation Manufacturing”. Julkaisussa esitellään myös projektissa tehtyjä teollisia kappaleita.

 https://teknologiainfo.net/fi/content/3d-tulostuksen-suunnittelu-ja-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksenteko-opas-yrityksille