4 600 yrittäjää vastasi: Yritykset palanneet lähes pandemiaa edeltävään tilanteeseen, mutta epävarmuus kalvaa edelleen

Työ- ja elinkeinoministeriö 1.9.2021 TIEDOTE

Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat nousseet poikkeuksellisen pandemiavuoden jälkeen voimakkaasti, mikä käy ilmi lähes 4600 yrittäjän Pk-yritysbarometrista.

35 % Suomen pienistä ja keskisuurista yrityksistä arvioi, että talouden suhdanteet paranevat seuraavan 12 kuukauden aikana. Puoli vuotta sitten näin arvioi 26 % yrityksistä.

Nyt 13 % pelkää suhdanteiden heikkenevän. Puoli vuotta sitten näin pelkäsi 23 % yrityksistä. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Pk-yritysbarometrista.

”Pk-yrityksillä on nyt luottoa Suomen talouden palautumiseen. Saman sisältöistä viestiä saamme myös kuluttajilta. Nämä ovat positiivisia ja tärkeitä viestejä talouden toipumisesta. Taloudet ovat elpymässä myös Suomen kauppakumppanimaissa. Kannustan yrityksiä tarttumaan kiinni talouden kasvuvaiheeseen ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, joita markkinoilla avautuu pandemian hellittäessä”, sanoi elinkeinoministeri Mika Lintilä Pk-yritysbarometrin julkistustilaisuudessa 1.9.2021.

https://tem.fi/-/4600-yrittajaa-vastasi-yritykset-palanneet-lahes-pandemiaa-edeltavaan-tilanteeseen-mutta-epavarmuus-kalvaa-edelleen