Business Finland käynnistää Smart Mobility -ohjelman

Smart Mobility -ohjelma on käynnissä 2018–2022 ja auttaa osaltaan suomalaisia yrityksiä hyödyntämään liikenteen, logistiikan ja liikkumispalveluiden kansainvälisen murroksen tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet. Keskeisiä teemoja ovat saumattomat kuljetusketjut, päästöjen vähentäminen ja datan hyödyntäminen.

Smart Mobility -ohjelmalla on kolme teemaa, joihin tavoitellaan uutta liiketoimintaa, vientiä ja siten kansainvälisen tason ratkaisuja suomalaisilta yrityksiltä:
1. Ihmisten ja tavaroiden saumattomat, resurssitehokkaat kuljetusketjut.
2. Alaa uudistavat liikkumisen palvelut, jotka hyödyntävät ja jakavat dataa.
3. Ratkaisut, joilla voidaan saavuttaa tiukkenevat päästörajat ja jopa alittaa ne, sekä ratkaisut, joilla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Ohjelman tarjoamia palveluja ovat a) rahoitus, b) Invest in Finlandin palvelut uusien ekosysteemien luomisessa, c) yritysten kansainvälistymispalvelut, d) verkottumispalvelut sekä e) alan tutkimustiedon välittäminen. Kansainvälistyminen kohdistuu ohjelman alkuvaiheessa erityisesti Saksan, Ruotsin, Japanin, Kiinan ja Yhdysvaltojen markkinoille.

Ohjelma on tarkoitettu muun muassa palvelu-, ICT- ja valmistavan teollisuuden yrityksille, tutkimusorganisaatioille, kunnille ja kaupungeille.

Ohjelman arvioitu rahoitus Business Finlandista on noin 50 miljoonaa euroa, jonka myötä ohjelmasta rahoitettavaksi suunniteltujen hankekokonaisuuksien kokonaisbudjetti nousee noin 100 miljoonan euron tasolle yhdessä asiakasrahoituksen kanssa. Ohjelman tavoitteena on myös luoda konsortioita, jotka saavat merkittävän määrän EU-rahoitusta.

LUE LISÄÄ:

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2018/smart-mobility–ohjelma-kaynnistyy/