Digitaaliset AM-teknologiat – 3D-suunnittelusta valmistukseen

Vaasan ammattikorkeakoulun käynnissä olevassa ESR-rahoitteisessa hankkeessa kartoitetaan parhaillaan yrityksiä, joita kiinnostaa ainetta lisäävä (AM = additive manufacturing) valmistus eli kansankielellä 3D-tulostus. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja pilotoida ensijaisesti pk-yrityksille kehitetty AM-teknologioiden koulutuskonsepti ja oppimisalusta, jonka avulla yritykset voivat nopeasti päivittää tai lisätä työntekijöidensä 3D-osaamista.

Koulutusmuotoina tullaan käyttämään lähiopetusta (koululla ja yrityksissä), etäopetusta, verkko-opetusta ja hybridiopetusta sekä  itseopiskelua. Koulutuskonsepti käsittää mm. suunnittelun, valmistuksen ja viimeistelyn sekä jälkimarkkinoinnin ja myös oppimisalustan kehittäminen (alustaratkaisu, joka sisältää mm. koulutusmateriaalit ja tehtävät sekä testaukset toteutuksineen).

Koulutus käynnistyy Vaasassa keväällä 2023 ja sen sisällöt räätälöidään osallistujien osaamiset ja tarpeet huomioiden. Lisätietoja sisällöistä ja aikataulusta antavat Sami Elomaa puh. 020 7663 371 s-posti sami.elomaa@vamk.fi, Osku Hirvonen puh. 020 7663 336 s-posti osku.hirvonen@vamk.fi ja Kalle Hällfors puh. 050 3531 774 s-posti kalle.hallfors@vamk.fi sekä myös Tommi Sykkö puh. 0400 358 610 s-posti tommi.sykko@merinova.fi

Yhteyshenkilösi