Elinkeinoministeri Mika Lintilä – Midcap-yrityksistäkö seuraavaksi uutta kasvua?

”Tärkeintä on taata sujuvat, matalan kynnyksen palvelut kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä tavoitteleville yrityksillemme”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä TEMatiikkaa-blogissaan.

Pienissä suuryrityksissä eli midcap-yrityksissä piilee paljon kasvumahdollisuuksia. Jo suurina yrityksinä – ja usein kansainvälisinä – niillä on erinomaiset lähtökohdat siihen.Pienet suuryritykset luokitellaan EU:n pk-määritelmän mukaan suuriksi, mutta niiden liikevaihto jää konsernitasolla alle 300 milj. euroon. Tällaisia yrityksiä ei ole Suomessa kovin paljon – kaikki toimialat mukaan lukien selvästi alle 1 000. Niiden rooli taloudessa on kuitenkin lukumääräänsä suurempi. Niillä on myös merkittävä kasvupotentiaali: ne ovat jo kohtuullisen kokoisia, joten niihin on usein kertynyt sekä varoja että osaamista vahvistaa kasvuaan.

Yrityspolitiikassa ei ole tähän mennessä kiinnitetty erityisen suunnitelmallisesti huomiota tähän yritysjoukkoon. Välineitä näiden yritysten kehittämiseen on kuitenkin olemassa, sillä suuri osa mm. Team Finland -toimijoiden rahoitus- ja vienninedistämispalveluista sopii joko samoilla tai lähes samoilla ehdoilla niin midcap-yrityksille kuin pk-yrityksillekin.

Elinkeinoministeri Lintilä näkee tässä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Suomen kasvu-uran ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi on syytä saada myös tämän kokoluokan yritykset uudelle kasvu-uralle. Midcap-yrityksille suunnattu viestintäkampanja on nyt juuri avattu elinkeinoministerin toimesta ja kampanjassa Team Finland -toimijat lähestyvät omien kanaviensa kautta midcap-yrityksiä ja haastavat niitä kehityshankkeisiin ja palvelujen käyttöön.

TUTUSTU KAMPANJASIVUUN: http://team.finland.fi/artikkeli/-/asset_publisher/midcap-meilta-saat-lisapotkua-kasvuun-ja-maailmalle-menoon

KUVA: Elinkeinoministeri Mika Lintilä vierailulla 19.3.2018 Leinolat Group Oy:ssä, kättelyvuorossa Tommi Sykkö Teknologiakeskus Merinova Oy:ltä. Taustalla vasemmalla toimitusjohtaja Jouni Kilkanen (Kilkanen Oy) ja takaoikella konsernijohtaja Lars-Erik Schöring (Leinolat Group Oy).