EnergySampo CCU-hanke: Synteettisen metaanin tuotanto käynnistymässä Westenergyllä 2025

Westenergy on käynnistänyt hankkeen uuden sukupolven nesteytetyn synteettisen metaanin (LSNG) tuotantolaitoksen toteuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä osana Vaasan seudun energiaklusterin EnergySampo-ekosysteemiyhteistyötä. EnergySampo CCU on seuraava askel matkalla kohti ilmastopositiivista jäte-energiaa ja uusia sektorikytkentöjä.

Vaasan seudun energiaklusterin menestyksekkään EnergySampo-ekosysteemiyhteistyön seuraavana vaiheena on suunnitteilla uuden sukupolven synteettisen metaanin (LSNG) tuotantolaitos Westenergyn jäte-energialaitokselle Mustasaareen.

Hankkeelle haetaan parhaillaan rahoitusta ja sen varmistuttua laitos on tarkoitus rakentaa vuosina 2023–2025. EnergySampo CCU-hanke tukee Suomen matkaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta EU:n ”Fit for 55” -tavoitteiden mukaisesti, edistää irtikytkentää fossiilisista polttoaineista ja on keskeinen osa alueen hiilinegatiivisen kaukolämmön ratkaisua.

EnergySampo CCU-konsortiota johtaa Westenergy Oy ja siihen kuuluu muun muassa useita EnergySammon keskeisiä kumppaniyrityksiä, kuten Oy Danfoss Ab, EPV Energia Oy, Ab Stormossen Oy, Vaasan Sähkö Oy, WOIMA Finland Oy sekä Wärtsilä Finland Oy. Hankkeen teknistaloudellisen suunnittelun konsulttina toimii AFRY Finland Oy ja konsortiota avustaa teknologiakeskus Merinova.

LUE LISÄÄ > https://westenergy.fi/synteettisen-metaanin-tuotanto-kaynnistymassa-westenergylla-2025/

Yhteyshenkilösi