EnergyVaasa 3D-Center -hanke on päättynyt

Syksyllä 2019 käynnistynyt hanke päättyi kesäkuun lopussa 2021. Merinova Oy toimi hankkeen ns. moottorina (päätoteuttaja), Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK, osatoteuttaja) ja alueen yritykset yhteistyökumppaneina sekä paikallinen liitto päärahoittajana (80 % tuki).

EnergyVaasa 3D-Center -hankkeessa edistettiin ja lisättiin (tavoitteiden mukaisesti) yritysten
ja korkeakoulujen 3D-metallintulostamiseen liittyvää osaamista sekä yhteistyötä! Hankkeessa toteutettiin mm. 15 kpl workshoppia eri 3D-teemoilla  ja 9 kpl sprinttejä (nopea tuotekehitys), joissa jatkokehitettiin osaideat 3D-tulosteiksi. Viimeiset testit poranterä(t) ja turbo tehdään vielä loppukesästä hankkeen ulkopuolella.

Hankkeen yhdeksän sprinttien toteutuksissa (ajalla maaliskuu 2020 – kesäkuu 2021) oli aktiivisesti mukana yli 40 yritystä (samasta yrityksestä (oli) mukana henkilöitä useammassa sprintissä) ja sprinteissä mukana olleilta yrityksiltä(henkilöt) kerätty palaute oli erittäin positiivista > kaikki palautteen antaneet toivoivat jatkumoa, yhdessä tekeminen ja oppiminen ovat parasta / konkretiaa !

Merinova Oy on ollut vahvasti edistämässä ja kehittämässä yhdessä mm. VAMKin ja Vaasan Yliopiston sekä alueen yritysten kanssa Vaasan seudun (syksystä 2017 alkaen) 3D-ekosysteemiä, jonka kehitystyö jatkuu edelleen monella tasolla (viittaus mm. Wärtsilän STH Vaasan Vaskiluodossa).

Vaasan ammattikorkeakoulun hallinnoima AM-Akatemia (voimassa vuoden 2022 loppuun)
-hanke jatkaa EnergyVaasa 3D-Center -hankkeen työtä ns. lennosta ja mm. uusina materiaaleina ovat kupari ja komposiitti sekä resursseina edistyneet opiskelijat, jotka otetaan mukaan kehitystyöhön!

Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille tahoille ja sen mahdollistaneille sekä jatkossa mukana oleville, aurinkoista ja lämmintä kesää!

Yhteyshenkilösi