EU-rahoitusta suomalaisten yritysten kasvuun

Työ- ja elinkeinoministeriöEuroopan investointipankin (EIP) ja Tesin uusi rahoitusmalli tarjoaa kahdeksan vuoden aikana 100 miljoonaa euroa sijoituksia kasvuhakuisille pk-yrityksille ja innovatiivisille midcap-yrityksille.

Puolet summasta tulee EIP:ltä, puolet Tesiltä. Tesin ja EIP:n uuden rahoitusmallin edellytyksenä on, että mukana järjestelyssä on myös yksityisiä sijoittajia yhtä suurella osuudella. Siten 100 miljoonan euron suuruisen rahoituksen katalysoimalla saadaan yhteensä 200 miljoonan euron rahoituspaketti innovatiivisten pk-yritysten ja mid-cap-yritysten kasvuun. Kyseessä on uusi rahoitusmekanismi, joka täydentää EIP:n lainamuotoista ja Tesin oman pääoman ehtoista rahoitusta. Rahoitus on suunnattu kasvuhakuisille pk-yrityksille ja innovatiivisille midcap-yrityksille ja on suuruudeltaan 15–30 miljoonaa euroa yritystä kohden. Sen lisäksi jokaisessa rahoituskierroksessa on vähintään yhtä paljon yksityistä pääomaa. Sitä voi käyttää esimerkiksi kasvun vauhdittamiseen, kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen.

LUE LISÄÄ: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eu-rahoitusta-suomalaisten-yritysten-kasvuun