Finnveran kotimaan rahoitus edelleen tavanomaista korkeammalla, viennin rahoituksen kysyntä laski

Finnvera-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä: ”Maailmantalous ja Suomen talous ovat kääntyneet alkuvuonna 2021 kasvuun koronavuoden 2020 jälkeen eikä konkurssien määrä ole noussut pelätysti. Rahoitusjärjestelmä on toiminut Suomessa koko kriisin ajan. Pankkien käytettävissä on ollut Finnveran 80 prosentin takaus ja lisäksi ennätysmäärä EU-instrumentteja. Tammi–kesäkuussa Finnvera myönsi kotimaan lainoja ja takauksia 0,9 miljardia euroa (0,9). Rahoituksen volyymi on edelleen tavanomaista korkeammalla tasolla, vaikka kysyntä on tasaantunut. Toimialoista rahoitusta myönnettiin alkuvuonna eniten teollisuuteen. Sen osuus rahoituksesta suhteessa muihin toimialoihin kasvoi eniten, mikä kuvaa teollisuuden kasvukiihdytystä”.

”Vientitakuita ja eritystakauksia myönnettiin tammi–kesäkuussa 1,6 miljardia euroa (1,7). Suurten yksittäisten hankkeiden puuttuminen on vähentänyt viennin rahoituksen kysyntää. Finnveran käyttöön ottama Euroopan investointipankin EGF-takausohjelma mahdollistaa suurten yritysten käyttöpääomarahoitusta. Kokonaisuutena vientiteollisuus on selvinnyt pandemiasta varsin hyvin”.

https://www.finnvera.fi/finnvera/uutishuone/tiedotteet/finnvera-konsernin-puolivuosikatsaus-11-3062021