Haemme asiantuntijatiimiimme kahta projektipäällikköä

Oy Merinova Ab on EnergyVaasa-klusterin johtava toimija, joka tuottaa Vaasan seudun energiateknologiayrityksille ja muille innovaatioekosysteemin toimijoille kasvua ja menestystä mm. hankeosaamisensa ja kehittämispalveluidensa kautta.

Haemme nyt asiantuntijatiimiimme projektipäällikköä Vaasan seudun uusi energiatalous- hankkeeseen ja myös Invest in Vaasa konseptointi ja kehittäminen- hankkeeseen.

Projektipäällikkö – Vaasan seudun uusi energiatalous- hanke

Projektipäällikön tehtävänä on vastata projektisuunnitelman mukaisesti projektin johtamisesta, taloudesta, hallinnosta ja verkostotyöstä.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi projektijohdon ja hallinnon kokemusta, energia-alan tuntemusta sekä yhteiskehittämisen menetelmäosaamista.

Toivomme sinulta kehittämisorientoitunutta asennetta, hyviä viestintä- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Tarjoamme kilpailukykyisen palkan lisäksi mielenkiintoisen työn nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössä sekä työyhteisön, jossa kehittämishenkinen asenne ja uudet ideat ovat tervetulleita.

Toimistomme sijaitsee Vaasa Airport Park- yrityspuistossa. Meillä on mahdollista tehdä joustavasti myös etätyötä.

Lähetä hakemuksesi (palkkatoiveineen) 22.9.2023 mennessä sähköpostitse: merinova@merinova.fi tai mika.konu@merinova.fi.
Lisätietoja puhelimitse
Mika Konu +358 400 730 747 toimitusjohtaja
Sabina Storbacka +358 44 7809096 ohjelmajohtaja

Vaasan seudun uusi energiatalous hanke

Suomen hiilidioksidipäästöistä noin 30 % on lähtöisin energian tuottamisesta. Tulevaisuuden hiilivapaat tuotantomuodot ovat ydin-, vesi-, tuuli- ja aurinkovoima. Näiden kaupallinen kehittyminen riippuu eri energiajärjestelmien onnistuneesta yhteen liittämisestä. Parhaimmillaan sektorikytkennän avulla on mahdollista lisätä sähkön pidempiaikaista varastointia ja ratkaista vaihtelevaan tuuli- ja aurinkovoimaan liittyvä sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainotuksen ongelma.

Tulevaisuudessa energiajärjestelmä on enemmän hajautettu, datapohjainen ja sääriippuvainen.

Energiamurroksen tuomat liiketoimintamahdollisuudet ovat moninaiset. Ilman monen tasoista orkestrointia ja tiedon jakamista, on kuitenkin vaarana, että suurin hyöty valuu muualle.

Hankkeen tavoitteena on huolehtia yritysten riittävästä valmiudesta hyötyä energiamurroksesta täysimääräisesti mm. jakamalla ajantasaista tietoa, luomalla edellytyksiä sektorikytkennälle sekä yhteishankkeille ja varmistamalla klusterin edunvalvonta kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-          ———-         ———-         ———-

Projektipäällikkö –  Invest in Vaasa konseptointi ja kehittäminen- hanke

Projektipäällikön tehtävänä on vastata projektisuunnitelman mukaisesti projektin johtamisesta, taloudesta, hallinnosta ja verkostotyöstä.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi projektijohdon ja hallinnon kokemusta, ymmärrystä yritysten toimintaedellytysten kehittämisestä, kokemusta invest in työstä sekä energia-alan tuntemusta.

Toivomme sinulta kehittämisorientoitunutta asennetta, hyviä viestintä- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Hyvä kielitaito katsotaan eduksi.

Tarjoamme kilpailukykyisen palkan lisäksi mielenkiintoisen työn nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössä sekä työyhteisön, jossa kehittämishenkinen asenne ja uudet ideat ovat tervetulleita.

Toimistomme sijaitsee Vaasa Airport Park- yrityspuistossa. Meillä on mahdollista tehdä joustavasti myös etätyötä.

Lähetä hakemuksesi (palkkatoiveineen) 22.9.2023 mennessä sähköpostitse: merinova@merinova.fi tai mika.konu@merinova.fi.
Lisätietoja puhelimitse
Mika Konu +358 400 730 747 toimitusjohtaja
Sabina Storbacka +358 44 7809096 ohjelmajohtaja

Invest in Vaasa konseptointi ja kehittämishanke

Vaasan kaupungin ja seudun tavoitteena on pysyä Euroopan tasolla merkittävänä energiateknologian innovaatiokeskittymänä ja kasvattaa edelleen painoarvoaan vuoteen 2030 mennessä.

Energiateknologian innovaatiokeskittymän kehittäminen ja kasvattaminen vaatii myös uusien yritysten etabloitumista alueelle.

Hanke edistää Vaasan seudun elinkeinoelämän kehittymistä sekä hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista.

Hankkeen aikana luodaan edellytykset etenkin EnergyVaasa-klusteria vahvistavien investointien etabloitumiseksi alueelle.

Investointeja edistetään eritoten energian varastointiin, vetyteknologiaan, merituulivoimaan, GigaVaasaan sijoittuviin puhtaiden akkuarvoketjun toimijoihin ja näitä tukevien teollisuuden ja näitä tukevien ICT-alan palveluihin liittyen.

Hankkeen tuloksena syntyy tehokas ja tuloksellinen Invest in Vaasa konsepti.

Hankkeen tuloksena toiminnalle on laadittu suunnitelma sekä pelisäännöt ja verkostomainen työskentelytapa toimii tehokkaasti. Hankkeen kautta toimintaan on sitoutettu laaja joukko seudun toimijoita. Seudun toimijoiden ja etabloitumista suunnitteleville on käytössä on materiaalipankki joka edesauttaa tiedon saamista.

Sijoittumista Vaasan seudulle suunnittelevan näkökulmasta toiminta on helppoa, ketterää ja turvallista.

Hanke toteutetaan osana Vaasan kaupungin innovatioekosysteemisopimusta.

Yhteyshenkilösi