Hitachi ABB Power Grids ja P2X Solutions sopimukseen Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitoksen sähköistämisestä

Lehdistötiedote | Suomi | Hitachi ABB Power Grids ja vihreän vedyn tuottaja ja power-to-x-teknologian edelläkävijäyhtiö P2X Solutions ovat solmineet aiesopimuksen 20 megawatin (MW) vedyntuotantolaitoksen sähköistämisestä. Laitos tuottaa valmistuessaan vihreää vetyä uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä.

Sopimuksen mukaisesti Hitachi ABB Power Grids toimii P2X Solutionsin kumppanina vedyntuotantolaitoksen sähköistyksen suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitos. Hitachi ABB Power Grids vastaa sähköjärjestelmäratkaisuista sähköverkosta aina elektrolyysilaitteistolle saakka sisältäen sähköaseman, keskijännitejakelun, pää-, jakelu- ja tasasuuntaajamuuntajat, tasasuuntaajat, sähkön laadun optimoinnin järjestelmät sekä tarvittavat ohjaus- ja suojausjärjestelmät.

https://www.hitachiabb-powergrids.com/fi/fi/news/local-news/press-releases/hitachi-abb-power-grids-ja-p2x-solutions-sopimukseen-suomen-ensimmaisen-teollisen-mittakaavan-vihrean-vedyn-tuotantolaitoksen-sahkoistamisesta