Kansallinen raportti Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoista vuonna 2018

Energiavirasto laatii vuosittain sähkö- ja maakaasusisämarkkinadirektiivien perusteella raportin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) ja Euroopan komissiolle Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta ja valvonnasta.

Raportti käsittelee sähkö- ja maakaasumarkkinoiden yleiskuvauksen lisäksi Energiaviraston toimivaltaa, tehtäviä ja niissä saavutettuja tuloksia sekä yleiskatsauksen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta. Lisäksi raportissa arvioidaan sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimitusvarmuutta.

Alla olevasti linkistä pääsee Energiaviraston laatimaan Suomen kansalliseen raporttiin sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta vuonna 2018 (englanninkielinen).

Lisätiedot: Markus Nora, puh 029 5050 046 ja Antti Paananen, puh 029 5050 013

RAPORTTI:  https://energiavirasto.fi/documents/11120570/13026619/National+Report+2018+Finland.pdf/beeaec3e-3fdf-d93c-fec9-9ee21a395fc9/National+Report+2018+Finland.pdf.pdf