Kaupanesteet kansainvälisessä kaupassa -selvitys

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja / Tulosten mukaan 41 % kansainvälistä kauppaa harjoittavista suomalaisyrityksistä oli kohdannut kaupanesteitä vuosina 2019–22.

5/6 kaupanesteistä oli kohdattu EU:n ulkopuolella, yleisimmin Venäjällä, USA:ssa ja Kiinassa. Näyttäisi siltä, että esteitä on aiempaa yleisemmin kohdattu USA:ssa. EU:ssa oli yleisimmin kohdattu ns. teknisiä kaupanesteitä (mm. paikalliset standardit) ja kilpailua vääristäviä kaupanesteitä.

Teimme numeerisen analyysin maailmankaupan tilastoaineistolla, joka sisälsi myös tullien ulkopuolisia kaupanesteitä. Näiden muiden esteiden huomioiminen ei vaikuttanut siihen, kuinka tavalliset tullit muuttavat kauppaa. Toisaalta muiden kaupan esteiden vaikutus vaihtelee riippuen esteestä ja toimialasta. Määrälliset esteet, polkumyyntitullit ja tasoitustullit ovat yhteydessä vähentyneeseen kauppaan. Sen sijaan tekniset kaupan esteet ovat yhteydessä suurempaan kaupan määrään. Jotkut esteet voivat tehdä tuotteesta turvallisemman, mikä edistää eikä vähentää kauppaa.

Katso lisää > https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-383-130-8