Kiertotalouden investointiavustusten haku avautuu

TIEDOTE – Työ- ja elinkeinoministeriö

TEM:n myöntämällä avustuksella pyritään tukemaan hankkeita, jotka kohdistuvat kotimaassa tehtävien kiertotalouden investointien vauhdittamiseen sellaisissa tapauksissa, joissa esim. Business Finlandin instrumentit eivät ole sopivia. Avustuksen käyttö rajataan joko investointeihin tai kehittämishankkeisiin. Kiertotaloutta edistävät investoinnit voivat liittyä teknologiaan tai tukea uusia toimintatapoja tai palveluja. Kehittämishankkeita voivat olla merkittävien investointien vaatimat selvitykset tai verkostojen ja yhteistoiminnan luominen. Lisäksi avustusta voi hakea työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen. Tällöin avustusta voi saada myös kolmannen sektorin toimija.

Hanke tulee toteuttaa 30.6.2022 mennessä. Tuen määrä on enintään 200 000 euroa yhtä yritystä kohden EU:n valtiontukisääntöjen mukaan (Myönnettävä avustus on de minimis -tukea, jolla tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea ja jonka määrä on enintään yhteensä 200 000 euroa yhtä yritystä kohden nykyisen ja kahden edellisen verovuoden ajanjaksolla). Avustusta voi hakea 15.10.2020 klo 16.15 mennessä. Kiertotalouden edistäminen on yksi hallituksen tavoitteista, jolla tuetaan hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä.

https://tem.fi/-/kiertotalouden-investointiavustusten-haku-avautuu

Lue lisää  avustuksesta > https://tem.fi/kiertotaloustuki