Kustannustuen uudelleen käyttöönotto etenee

Työ- ja elinkeinoministeriö, Tiedote

Kustannustuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa. Tuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Hallitus antoi kustannustuen jatkoa koskevan esityksen 29.10.2020.

Kustannustukeen ehdotetaan nyt muutoksia, joiden ansiosta se vastaisi paremmin eniten kärsineiden yritysten tarpeeseen. Tuen perusperiaatteet säilyvät kuitenkin ennallaan.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista palkka- ja muista kuluista.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa. Tukien enimmäismäärä yritystä kohden on säädetty Euroopan komission tilapäisissä valtiontukisäännöissä.

Kustannustuen ehtona olisi edelleen, että yrityksen liikevaihto on laskenut merkittävästi. Liikevaihdon laskua tarkastellaan sekä toimialatasolla että yrityskohtaisesti. Toimialakohtaisella tarkastelulla tuki pystytään kohdentamaan eniten koronapandemiasta kärsineisiin yrityksiin.

Mikäli toimialalla yritysten liikevaihdon lasku on vähintään 10 prosenttia, tämä osoittaa, että ala on kärsinyt koronasta. Mikäli toimialan liikevaihto ei ole laskenut 10 prosenttia, mutta yritys katsoo, että koronapandemia on vaikuttanut sen liiketoimintaan, yrityksen on hakemuksessaan osoitettava painavat syyt sille, että yrityksen liikevaihto on kärsinyt koronapandemian vuoksi.

Tukihakemuksia käsitellään yrityskohtaisesti, ja tässä vaiheessa edellytetään, että yrityksen liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia. Lisäksi yritysten tulee täyttää muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset.

LUE LISÄÄ: https://tem.fi/-/kustannustuen-uudelleen-kayttoonotto-etenee