Laaja arviointi alkaa: Kohteena koronatukien vaikutukset yrityksiin ja talouteen

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää riippumattoman arvioinnin yritystuista, jotka on otettu käyttöön koronatilanteen aiheuttaman yritysten maksuvalmiuskriisin vuoksi. Tavoitteena on selvittää tukien lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sekä tuottaa tietoa poliittisille päättäjille tulevia kriisejä varten. Lisäksi tehdään tarkastus tukivarojen käytöstä. Vaiheittain toteutettava arviointi ajoittuu vuosille 2020–2023.

”Keväällä ja kesällä uusia yritystukia otettiin käyttöön ja vanhoja laajennettiin nopealla aikataululla, kun haluttiin ehkäistä yritysten konkursseja, työttömyyttä ja talouskriisiä koronatilanteessa. Nyt haluamme arvioida tukien vaikutuksia tulevaa varten. Arviointi lisää valtion toiminnan läpinäkyvyyttä, ja tutkittua tietoa voidaan hyödyntää tulevissa päätöksissä”, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Ilona Lundström.

Kyse on moniosaisesta ja pitkäjänteisestä arvioinnista, jolla on useampi toteuttaja. Osahankkeiden toteutuksessa käytetään kilpailutusta ja riippumattomia asiantuntijaorganisaatioita.

Valtion koronarahoituksen kokonaismäärä maalis-kesäkuussa 2020 oli noin 22 miljardia euroa. Tästä markkinaehtoista rahoitusta eli lainoja (Valtion Eläkerahasto ja Suomen Pankki), Finnveran lainojen takausvaltuuksia tai Teollisuussijoituksen pääomasijoitusohjelmia on 10,2 miljardia euroa, suoria tukia 10,4 miljardia euroa ja työeläkemaksun alennusta 1,5 miljardia euroa. Osa arvioinnista kohdistuu kaikkeen tukirahoitukseen, osa joihinkin yksittäisiin tukimuotoihin.

Koronatukien lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset tutkitaan erikseen

Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan koronatukien lyhyen aikavälin vaikutuksia. Tarkastelussa on erityisesti, miten tuet kohdentuivat, ehkäisivätkö ne konkursseja, miten ne edistivät työllisyyttä ja millaisia vaikutuksia niillä oli uusiutumiseen ja tuottavuuteen. LUE LISÄÄ > https://tem.fi/-/laaja-arviointi-alkaa-kohteena-koronatukien-vaikutukset-yrityksiin-ja-talouteen