Lakiesitys biokaasun ja sähköpolttoaineiden lisäämisestä jakeluvelvoitteeseen eduskunnan käsittelyyn

Työ- ja elinkeinoministeriö | Tiedote | Hallitus antoi 8.4.2021 eduskunnalle lakiesityksen, jolla säädetään liikennepolttoaineiden kansallisen jakeluvelvoitteen soveltamisalan laajentamisesta biokaasuun ja muuta kuin biologiasta alkuperää oleviin uusiutuviin nestemäisiin ja kaasumaisiin polttoaineisiin.

Jakeluvelvoitteen laajentamisella on tarkoitus vauhdittaa liikennealan irtautumista fossiilisista polttoaineista kustannustehokkaalla tavalla, parantaa liikennealan energialähteiden monipuolistumista sekä edistää innovaatioita, kasvua ja työpaikkojen luomista

” Kotimaisten uusiutuvien polttoaineiden edistäminen vähentää liikenteen päästöjä ja luo kasvua ja työpaikkoja. Biokaasun ottaminen jakeluvelvoitteeseen on merkittävä askel kaasun liikennekäytön lisäämiseksi. Uskon vahvasti myös sähköpolttoaineiden yleistymiseen tällä vuosikymmenellä. Lakiesitys kannustaa investoimaan biokaasuun sekä uusien vähäpäästöisten polttoaineiden kehitykseen ja tuotantoon”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

https://tem.fi/-/lakiesitys-biokaasun-ja-sahkopolttoaineiden-lisaamisesta-jakeluvelvoitteeseen-eduskunnan-kasittelyyn