Löytyykö yritysten jakamalle datalle hintalappua?

Datan jakaminen on monille yrityksille arkipäivää, mutta arvo syntyy jaettua dataa jalostamalla. Etlan tuore tutkimus pyrkii selvittämään jaetun datan potentiaalista arvoa teollisuuden ja palveluiden arvoketjuissa sekä kehittämään menetelmää sen tutkimiseksi. Datan jakaminen on yrityksille ja yhteiskunnan muille toimijoille tärkeää sekä asiakasvaatimusten pirstaloitumisen että nyky-yhteiskunnan systemaattisen kehittymisen vuoksi.

Datan jakaminen ja jalostaminen uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi eri resursseja hyödyntäen synnyttää datalle sen lopullisen arvon. Datalla itsellään ei ole varsinaisesti arvoa vaan sen arvo ennen varsinaista jalostamista on puhdas nolla. Toisaalta datan syntymiseen liittyy aina jonkun resurssin hyödyntämistä. ”Yritykset joutuvat pohtimaan nykyisessä toiminnassaan, ulkoistavatko ne tiettyjä tuotteita ja palveluita vai tuottavatko ne itse. Samankaltaista pohdintaa tulisi tehdä myös datan jakamisessa: jaetaanko dataa jo olemassa oleville verkoston toimijoille vai jaetaanko sitä myös kolmansille osapuolille”, toteaa Etlan johtava tutkija Timo Seppälä.

LUE LISÄÄ  > https://www.etla.fi/ajankohtaista/datan-arvoa-metsastamassa-mika-on-todellinen-hintalappu-yritysten-jakamalle-datalle/

Kuva: Minna Hemmilä