Merinovan asiantuntijat mukana tuottamassa Yritysten kehittämispalveluita

Valtakunnallinen ELY-keskuksien yhteinen Yritysten kehittämispalvelut on jälleen avattu. Suomalaisilla pk-yrityksillä on taas mahdollisuus saada Suomen johtavien asiantuntijoiden apua kehittämiseen.

Merinova Oy palvelee pk-yrityksiä yrityksen kehittämisessä 4:n asiantuntijan voimin sekä Analyysi- että Konsultointi-palveluissa.

Analyysin avulla (kesto 1 tai 2 pv) muodostetaan kokonaiskuva yrityksen liiketoiminnan nykytilasta sekä priorisoitu kehittämissuunnitelma.

Konsultointi-palvelu on puolestaan jaettu viiteen osa-alueeseen, joista neljään Merinova tarjoaa asiantuntijaosaamista:

  • Kasvu ja kansainvälistyminen
  • Tuottavuus ja digitalisointi
  • Johtaminen ja henkilöstö
  • Innovaatioiden kaupallistaminen

Merinovan vastuuasiantuntijoiden osaamiseen voi tutustua tarkemmin asiantuntijahaussa.

Katso myös: https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/kehittamispalvelut

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mika Konu, mika.konu@merinova.fi, +358 400 730 747
tai
Palvelupäällikkö Tommi Sykkö, tommi.sykko@merinova.fi, +358 400 358610