Merinovan ohjelmajohtaja Anna-Kaisa Valkama auttaa EnergyVaasaa menestymään

Yksi tärkeimmistä tekijöistä Vaasan seudun energiaklusterin menestyksekkään kehittymisen takana on Teknologiakeskus Merinova Oy. Klusterin (markkinoidaan Merinovan omistaman EnergyVaasa -nimen alla) rivien kokoaminen ja kehitysyhteistyö lähti liikkeelle Merinovan hallituksen aloitteesta 2000-luvun taitteessa, jolloin Merinovan yhdeksi päätehtäväksi asetettiin alueen energia-alan yritysten toimintaedellytyksien kehittäminen erilaisten kehityshankkeiden avulla (hankkeistus).

Merinovan energia-alan hankkeiden valmistelusta vastaa ohjelmajohtaja Anna-Kaisa Valkama. Vaasalaissyntyinen Valkama, koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri, on ollut Merinovan palveluksessa vuodesta 2007 lähtien.

– Parannamme energiaklusterin yritysten toiminta- ja kilpailuedellytyksiä toteuttamalla mm. koulutukseen tai laatuun liittyviä hankkeita yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Toimimalla yhteistyössä yritysten, korkeakoulujen, rahoittajien ja muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa saamme aikaan paljon enemmän ja säästämme rajallisia resursseja, Valkama kertoo.

Kehittämiskohteita ja hankeaihioita tulee sekä EnergyVaasa -verkoston jäseniltä että verkoston ulkopuolelta. On tärkeää kulkea kentällä korvat auki ja tarttua seudun energiaklusterin kannalta parhaisiin kehittämisideoihin.

Keskitytään oleelliseen

Yhdessä tekeminen tarkoittaa sitä, että Valkama ja muut Merinovan työntekijät ovat mukana muiden toimijoiden ja yritysten lanseeraamien hankkeiden kehittämisessä. Valkama on ollut mukana mm. Vaasan yliopiston yhteyteen rakennetun polttoaine- ja polttomoottorilaboratorion rakentamisessa. Parhaillaan Valkama kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa uutta älykkäisiin sähköverkkoihin keskittyvää Smart Grid -laboratoriota yliopiston yhteyteen.

– Hankerahoituksen kiristymien ja vähentyminen on johtanut siihen, että joudumme priorisoimaan hankkeita. Keskitymme nyt sellaisiin hankkeisiin, joista on mahdollisimman paljon hyötyä energiaklusterillemme, Valkama toteaa.

Valkaman mielestä EnergyVaasan toimijat ovat oppineet tekemään yhteistyötä toistensa kanssa. Se onkin erittäin tärkeää juuri nyt, kun energiamarkkinat ovat isossa murroksessa ja teknologiat kehittyvät huimaa vauhtia. Aika on varsin otollinen yhdessä tekemiseen, esimerkiksi järjestämällä yhteisiä koulutus- tai tutkimushankkeita.

– Merinovan kautta saa apua rahoituksen hakemiseen ja tukea sekä työkaluja ”asioiden” kehittämiseen. Meillä on laajaa osaamista eri aloilta ja pohdimme mielellämme yhdessä yritysten kanssa, miten joku asia saataisiin toimimaan entistä paremmin. Jos asiantuntijaa ei löydy omasta joukosta, sellainen löytyy varmasti verkostomme kautta, Valkama vakuuttaa.