Ministeri Lintilä: Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö avain innovaatiopolitiikan uudistamisessa

Työ- ja elinkeinoministeriö / Suomi on menettänyt kansainvälistä kilpailukykyään viime vuosien kehityksen seu­rauksena. Teknologia- ja innovaatiorahoitusta on leikattu voimakkaasti ja yhteis­työ eri toimijoiden välillä on heikentynyt. Tämä käy ilmi selvityshenkilön, professori Erkki Ormalan raportista Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun turvaaminen 2020-luvulla.

– Raportin viesti on selkeä. Jotta voimme pysyä kehityksen eturivissä, Suomen asemaa houkuttelevana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sijoittumispaikkana on vahvistettava. On huolestuttavaa, että yritystemme t&k&i-toimintaa on trendinomaisesti siirtynyt ulkomaille, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

LUE LISÄÄ:  https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ministeri-lintila-julkisen-ja-yksityisen-sektorin-yhteistyo-avain-innovaatiopolitiikan-uudistamisessa