Muutoksia moniin rahoituspalveluihin vuoden 2024 alussa

Business Finland uudistaa rahoituspalveluitaan entistä paremmin pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystoimintaa tukevaksi. Muutokset kohdistuvat seuraaviin rahoituspalveluihin: Innovaatioseteli, Nuoret innovatiiviset yritykset, Tempo, Exhibition Explorer, Energiatuki, Innovatiiviset julkiset hankinnat, Kasvumoottoreiden orkestrointi sekä Materiaalikatselmus. Muutoksia on tullut myös tutkimus- ja kehitysrahoituksen rahoitustasoihin sekä de minimis -rahoitusehtoihin.

”Uudistamme rahoituspalvelujamme siten, että ne kannustavat yrityksiä entistä pitkäjänteisempään tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja luovat edellytyksiä kestävälle kansainväliselle kilpailuedulle. Taustalla on Business Finlandin myöntövaltuuden kohdentaminen valtion talousarviossa nimenomaan tutkimus- ja kehitystoimintaan, mikä vähentää rahoituksen käyttömahdollisuuksia muihin tarkoituksiin”, sanoo johtaja Timo Metsä-Tokila Business Finlandista.

LUE LISÄÄ >  https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2024/muutoksia-moniin-rahoituspalveluihimme