Oikeusministeri Henriksson näkee Vaasan energiaklusterissa mahdollisuuden ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

Ministeri Anna-Maja Henriksson vieraili heinäkuussa Vaasan kaupunginkirjastossa kertomassa Osaava ja osallistava Suomi -hallitusohjelmasta.

Yksi uuden hallitusohjelman keskeisimmistä tavoitteista on työllisyysasteen nostaminen. Henrikssonin puheessa esiin nousivat myös koulutus, opetusresurssien lisääminen sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy.  – Työllisyysaste on Pohjanmaalla hyvä, joten miksi se ei olisi mahdollista muuallakin Suomessa. Hallitusohjelman mukaisten muutosten tekeminen edellyttää työllisyysasteen nousua, totesi Henriksson.

Vaasan seudulta esiin nousi energiaklusteri, joka tukee hallitusohjelman ympäristötavoitteita tarjoamalla mahdollisuuden vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Yleisö esitti ministerille kysymyksiä muun muassa koulutukseen, toisen kotimaisen kielen opiskeluun, vankilaverkostoon, vanhustenhoitoon sekä eläkkeisiin liittyen.

– Peruskouluun tulee panostaa ja huolehtia riittävästä opettajien määrästä, koulutuksesta on säästetty liikaa. Lisäksi yksi hallituksen tavoite on, että toista kotimaista, suomea tai ruotsia, pitäisi osata paremmin. Kielitaidosta ei ole kenellekään haittaa, Henriksson kommentoi.

LUE LISÄÄ: https://www.vaasa.fi/uutinen/oikeusministeri-henriksson-nakee-vaasan-energiaklusterissa-mahdollisuuden-ilmastonmuutoksen