Pk-yritysbarometri: Kasvu jatkuu, mutta investoinnit laahaavat

Suurempi osa pk-yrityksistä vähentää kuin lisää investointeja. Odotukset suhdanteiden ja oman yrityksen liikevaihdon kehityksestä ovat myönteiset, mutta vaimeammat kuin ennen.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta pk-yritysbarometrista, johon vastasi yli 6 000 pk-yrittäjää. Barometrin ovat teettäneet Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä ei kasva

Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on pysynyt puolitoista vuotta samana, mutta verrattuna parin vuoden takaiseen tilanteeseen niiden määrä on laskenut.

”Huolestuttavaa on, että niiden yritysten,  jotka eivät ilmoita tavoittelevansa kasvua, määrä on trendinomaisessa nousussa, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä sanoo.

BAROMETRI > https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/pk_barometri_syksy2019.pdf

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Syksyn 2019 Pk-yritysbarometri perustuu 6 100 pk-yrityksen vastauksiin. Se kuvaa siten kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä.

Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta.

Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina. Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.