Pohjanmaan maakunnan metallialan yrityksille suunnattu ”Tuottavuuden kasvattaminen” workshop-sarja käynnistyy 13.4.2022

Workshop-sarja toteutetaan osana Pohjanmaan Tekno 4.0 -hanketta, jonka tavoitteena on edistää teollista digitalisaatiota Pohjanmaan maakunnan pk-yrityksissä aktivoimalla ja kannustamalla niitä hyödyntämään toiminnoissaan digitaalisuutta ja automaatiota sekä robotiikkaa.

Workshop-sarjan avulla tutustutaan mm. syvällisemmin tuottavuuteen ja nykyteknologioihin sekä simuloidaan/demonstroidaan vähintään 2-3 kpl tuotannon automaatio ja/tai robotiikka esimerkkiä valituista (yritysten) kohteista.

Hankkeen ensimmäinen, metallialan (alihankinta) yrityksille suunnattu workshop-sarja, koostuu arviolta 4-8 workshopista (etä ja fyysinen) noin 4 kuukauden ajanjaksolla!

Avausworkshopin teemana on tuottavuuden keskeiset elementit ja simulointicase 1 esittely.  Aikataulu 15:00 – 16:00.

1) Avaus ja lyhyesti Pohjanmaan Tekno 4.0 -hankkeesta – Tommi Sykkö (Palvelupäällikkö, Merinova Oy)
2) Järjestäytyminen ja lyhyet yritysesittelyt sekä alustusta tuottavuudesta – moderaattoreina toimivat Petri Helo (Tuotantotalouden professori, Vaasan yliopisto) ja Tauno Kekäle (Projektipäällikkö, Merinova)
3) Tavoitteena on simuloida/demonstroida vähintään 2-3 kpl (tyypillistä) tuotannon automaatioesimerkkiä valittujen yritysten joukosta. Esittelyssä case 1 – Lillbacka Powerco / Iot -case (letkupuristimien tuotannon ohjaus ja datan keruu / Timo Taipalus)
4) Seuraavan workshopin ajankohdasta ja sisällöistä sopiminen yms.

HUOM! Mukaantulo on maksutonta! Ilmoittautumiset ja lisätiedot: tommi.sykko@merinova.fi tai tauno.kekale@merinova.fi

Pohjanmaan Tekno 4.0 –hanketta toteuttaa Merinova Oy ja hanke on voimassa 30.6.2023 saakka. Hankkeen päärahoittaja toimii Pohjanmaan liitto ja hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen yksityisestä- ja kuntarahoituksesta vastaavat Merinova Oy ja Vaasan seudun kehitys VASEK Oy.

Yhteyshenkilösi