Pohjoismaiden energiaministerit hyväksyivät sähkömarkkinavision ja vahvistavat ilmastoneutraaliuteen tähtäävää yhteistyötä

TEM / Pohjoismaiset energiaministerit hyväksyivät vision yhteisten sähkömarkkinoiden tiivistämisestä vuoteen 2030 mennessä ja keskustelivat yhteistyön vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi

Pohjoismaiden neuvoston elinkeino-, energia- ja alueministerien kokous päättyi 28.6.2019 Reykjavikissa. Suomea kokouksessa edusti ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hän on erityisen tyytyväinen siihen, että Pohjoismailla on nyt selkeä yhteinen visio sähkömarkkinoiden kehittämisestä ja tavoitteista.

– Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää yhteiskunnan ja teollisuuden laajamittaista sähköistymistä. Tehokkaat, älykkäät ja joustavat alueelliset sähkömarkkinat ovat tässä kehityksessä avainasemassa. Uusi sähkömarkkinavisio kuvaa paitsi yhteisen tavoitetilan myös askelmerkit sähkömarkkinoiden kehittämiseen, toteaa ylijohtaja Huttunen.

Reykjavikissa keskusteltiin pääministeri Sipilän johdolla viime tammikuussa annetusta Declaration on Nordic Carbon Neutrality -julkilausumasta. Ministerit totesivat Pohjolan energiayhteistyön keskeisen merkityksen ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi, ja siihen tähtäävää yhteistyötä tulisi entisestään vahvistaa. Myös Pohjoismaisella energiantutkimuksella nähtiin olevan tärkeä rooli tuettaessa maiden pyrkimyksiä kohti ilmastoneutraaliuutta.

Ministereiden hyväksymä Pohjolan sähkömarkkinavisio vastaa Jorma Ollilan vuonna 2017 julkaistun raportin ”Pohjoismainen energiayhteistyö – vahva tänään, vahvempi huomenna” ehdotukseen sähkömarkkinayhteistyön tiivistämisestä.

Sähkömarkkinavisio kuvaa yhteisen tavoitetilan vuodelle 2030 sekä konkreettiset välitoimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi. Pohjolan sähkömarkkinan tulisi viimeistään vuonna 2030 olla maailman kilpailukykyisin, innovatiivisin ja kuluttajakeskeisin markkina, joka tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista.

LUE LISÄÄ:  https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pohjoismaiden-energiaministerit-hyvaksyivat-sahkomarkkinavision-ja-vahvistavat-ilmastoneutraaliuteen-tahtaavaa-yhteistyota