Rahoitusta Merenkurkun liikenteen hankkeelle!

Hallitus neuvotteli tiistaina 23. lokakuuta vuoden 2018 toisesta lisätalousarvioesityksestä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle torstaina 25. lokakuuta

Vuoden 2018 toisessa lisätalousarvioesityksessä esitetään mm. 10 miljoonaa euroa käytettäväksi Merenkurkun laivaliikenteen palvelujen ostoihin sekä laivaliikenteen kehittämiseen ja ylläpitoon. Vaasan ja Uumajan kaupungit sekä Länsipohjan alue toteuttavat investointiohjelman, jolla kehitetään kaupunkien välistä liikenneyhteyttä ja pyritään varmistamaan sen jatkuvuus. Avustus on tarkoitus myöntää Vaasan kaupungille vuonna 2018.

Myös suunnitteilla olevaan biokaasu/LNG-hybridilaiva-projektiin on tarkoitus myöntää 10 miljoonaa euroa.  Uusi hybridilaiva, tulisi liikennöimään Vaasa-Uumaja välillä. Päätös innovaatiotuen myöntämisestä hankkeelle on tarkoitus tehdä vuonna 2018.

https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-vuoden-2018-toisesta-lisatalousarvioesityksesta