Runsaasti tarjouksia liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailussa

Energiavirasto / yhteensä 76 tarjousta sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailussa.

Tarjouskilpailulla edistetään kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa. Tavoitteena on lisätä sähköajoneuvojen ja biokaasun käyttöä tieliikenteessä tukemalla tarjouskilpailussa voittaneiden hankkeiden lataus- ja kaasutankkausverkon laajentamiseen liittyviä investointeja. Tarjousten jättöaika oli 1.9.-30.9.2019.

Tuesta kilpaillaan neljässä teknologiaryhmässä:

Ryhmä 1: Kaasutankkausasemien investointihankkeita koskevat tarjoukset. Tarjouksia jätettiin 16 kpl.
Ryhmä 2: Paikallisen joukkoliikenteen latausjärjestelmien investointihankkeita koskevat tarjoukset. Tarjouksia jätettiin 11 kpl.
Ryhmä 3: Ajoneuvojen suuritehoisten latausjärjestelmien investointihankkeita koskevat tarjoukset. Tarjouksia jätettiin 34 kpl.
Ryhmä 4: Ajoneuvojen peruslatausjärjestelmien investointihankkeita koskevat tarjoukset. Tarjouksia jätettiin 15 kpl.

KATSO LISÄÄ:  https://energiavirasto.fi/tiedote/-/asset_publisher/runsaasti-tarjouksia-liikenteen-infrastruktuurituen-tarjouskilpailussa