Sundom Smart Grid -hanke

Hankeen tavoitteena oli parantaa sähkönjakelun luotettavuutta, kehittää älyverkkoratkaisuja maailmanmarkkinoille ja löytää ratkaisuja, joilla Suomen tiukentuvan sähkömarkkinalain vaatimukset täytetään mahdollisimman kustannustehokkaasti, ja uusiutuvan energian kytkeminen verkkoon helpottuu.

ABB testasi Sundomissa uusinta verkon automatisoitua vianhallintatekniikkaa toimittamalla alueelle neljä älykästä muuntamoa, jotka raportoivat verkon vikatilanteet suoraan Vaasan Sähköverkon valvomoon, josta muuntamoita voidaan myös kauko-ohjata. Vaasan yliopisto tutki pilotissa verkostoautomaation ja maakaapeloinnin optimaalista yhdistelmää sähköverkon toimitusvarmuuden ja investointien taloudellisesta näkökulmasta.

Osana Vaasan seudun energia-alan toimijoiden älykkään sähköverkon pilottihanketta Sundomin kylän koulun ja päiväkodin katolle asennettiin aurinkopaneelit. Vaasan kaupunki hyödyntää aurinkopaneeleita myös lasten energiatietoisuuden lisäämiseen. Päiväkodin ja koulun lapset voivat seurata, kuinka paljon energiaa paneelit kulloinkin tuottavat sekä toisaalta miten sähkönkulutukseen voi omilla valinnoilla vaikuttaa. Aurinkopaneeleista ja kiinteistöautomaatiosta saatu data on Anvian toimesta muokattu havainnollisten esimerkkien muotoon.

Hankkeesta on kirjoitettu raportteja kesällä Helsingissä pidettyyn CIRED-kokoukseen sekä tehty useita opinnäytetöitä. Hanketta esitelty medialle parissa tiedotustilaisuudessa. Hanke saanut kansainvälistä huomiota erinäisten artikkelien kautta, mm. http://ses.jrc.ec.europa.eu/sundom-smart-grid-ssg

Hanke on poikinut jatkohankkeita (mm. EU:n Era-Net Smart Grid Plus) ja tuottanut kansainvälisesti relevantteja työkaluja. Lisäksi se on tuottanut pysyvää infrastruktuuria alueelle sekä Vaasan kaupungin energiastrategian toteuttamiseen. Muut kunnat ovat alustavasti ilmaisseet kiinnostuksensa hankkeen kehittämän infrastruktuurin hyödyntämiseen.

Rahoitus

Tekes INKA ja osallistuvat organisaatiot

Paikkakunta

Vaasa, Sundomin kylä

Keitä mukana:

Merinova, ABB, Vaasan Sähkö -konserni, Anvia ja Vaasan yliopisto

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Esko Ala-Myllymäki (Oy Merinova Ab), esko.ala-myllymakimerinova.fi;