Suomen kansallinen akkustrategia 2025

Elinkeinoministeri Mika Lintilän kesäkuussa 2020 asettaman työryhmän tehtävänä oli valmistella Suomelle akkustrategia, joka vahvistaa akkualan innovatiivista ekosysteemiä, vauhdittaa Suomen kestävää ja vähä-hiilistä talouden kasvua sekä tukee liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Työryhmä esittää strategiakaudelle 2021 – 2025 seitsemää tavoitetta:

1) akku- ja sähköistymisklusterin kasvu ja uudistuminen,
2) investointien kasvu,
3) kilpailukyvyn edistäminen,
4) tunnettuuden kasvattaminen maailmalla,
5) vastuullisuus,
6) keskeiset roolit alan uusissa arvoketjuissa sekä
7) kiertotalouden ja digitaalisten ratkaisujen edistäminen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi työryhmä esittää mm. seuraavia toimenpiteitä:

1) yhteistyön edistäminen kansallisen yhteistyöelimen avulla,
2) alan osaamisen laajentaminen,
3) kansainvälisen yhteystyön syventäminen,
4) investointeja houkuttelevan toimintaympäristön kehittäminen,
5) alan vastuullisuuden edistäminen,
6) brändin vahvistaminen ja
7) alasta viestiminen sekä rahoituksen kehittäminen.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162684