Suomen kestävän kasvun ohjelman RRF-energiainvestointitukien haku on käynnissä

Työ- ja elinkeinoministeriö /

Toinen haku on käynnissä 15.3.–26.5.2023 ja rahoitusta on haettavissa energiainfrastruktuurihankkeisiin sekä teollisuuden prosessien sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten energiainvestointitukien ensimmäiseen hakuun saapui talvella 2022 yhteensä 86 hakemusta. Niistä 36 hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kolmessa erässä (10/22, 12/22 ja 2/23) investointitukea yhteensä 328 miljoonaa euroa.

Nyt haussa oleva rahoitus kohdennetaan Suomen kestävän kasvun ohjelman ensimmäisen pilarin, eli vihreän siirtymän mukaisiin investointeihin. Tukiin on varattu noin 93,4 miljoonaa euroa. Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille. Sitä voidaan myöntää ainoastaan hankkeille tai hankkeen osalle, jotka eivät käynnistyisi ilman tukea. Hankkeiden on valmistuttava viimeistään 30.6.2026.

https://tem.fi/-/haku-avautuu-investointitukea-energiainfrastruktuuri-investointien-seka-teollisuuden-sahkoistamisen-ja-vahahiilistamisen-hankkeille