Suomen Yrittäjät, Finnvera ja Työ- ja elinkeinoministeriö – Pk-yritysbarometri 2/2018

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat vaimentuneet viime keväästä, huippu on ohitettu, mutta suhdannenäkymät säilyivät melko hyvinä.

Suhdannenäkymien muutokseen vaikuttaa todennäköisesti se, että yksityisen kulutuksen ja erityisesti rakennusinvestointien määrän oletetaan vähenevän. Lisäksi viennin voimakkain kasvu näyttäisi olevan vähitellen takanapäin. Pk-yrityksistä 37 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 10 prosenttia uskoo niiden heikkenevän.

Barometri tehdään kaksi kertaa vuodessa ja se kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten tulevaisuuden näkymiä vuosi eteenpäin. Syksyn 2018 barometri perustuu 4 600 pk-yrityksen vastauksiin.

https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/sy_pk_barometri_syksy2018.pdf