Miten Suomi hyötyy energiamurroksesta?

Aalto-yliopisto / Uunituoreella Uuden energian yritykset -verkkosivustolla esittäytyy noin 250 puhtaan energia-alan yritystä.

Käynnissä oleva energiamurros synnyttää paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Samanaikaisesti fossiilisiin polttoaineisiin ja energiatehottomiin ratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan jatkonäkymät heikkenevät. Jokainen yritys ja kansakunta pärjää energiamurroksessa sitä paremmin, mitä joustavammin se pystyy irtautumaan kilpailukyvyttömäksi käyvästä liiketoiminnasta ja pääsemään käsiksi uusiin, kasvaviin markkinoihin.

Energiamurrosta seuraava liiketoiminnan murros tapahtuu vauhdilla ja koskettaa monia yrityksiä ja toimialoja eri tavoin. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun koordinoimassa Smart Energy Transition (SET) -hankkeessa on tämän seurauksena korostettu yritys- ja tuoteryhmätasoisten muutosanalyysien tarvetta. Tiedon keräämisen, välittämisen ja analysoimisen työvälineeksi SET-hanke on avannut Uuden energian yritykset -sivuston energiamurros.fi. Sivustolle on kerätty ja ryhmitelty tietoa noin 250 kotimaista energia-alan yritystoimijaa, jotka edistävät älykkään ja puhtaan energiantuotannon ja -kulutuksen kehittymistä.

LUE LISÄÄ > http://www.aalto.fi/fi/current/news/2018-02-19/