Suomi mukana synnyttämässä EU:n innovatiivista akkuarvoketjua

TEM / tulevina vuosina jopa 3,2 miljardin euron rahoitus tarjolla akkualalle.

uroopan komissio hyväksyi 9.12.2019 seitsemän jäsenvaltion esittämän 3,2 miljardin euron julkisen tuen akkualan tutkimus- ja innovaatiohankkeille. Belgia, Italia, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Suomi tarjoavat tulevina vuosina jopa 3,2 miljardin euron rahoituksen akkualan kokonaisuudelle. Julkisen tuen odotetaan saavan aikaan 5 miljardin euron yksityiset investoinnit.

Komission hyväksyntä perustuu EU:n valtiontukisääntöihin kuuluvaan IPCEI-tiedonantoon. IPCEI on lyhenne sanoista Important Project of Common European interest (Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke).

Suomi on hakenut komission hyväksyntää enimmillään noin 30 miljoonan euron tuille. Muista mukana olevista maista Saksa on hakenut hyväksyntää enimmillään 1,25 miljardin euron, Ranska 960 miljoonan, Italia 570 miljoonan, Puola 240 miljoonan, Belgia 80 miljoonan ja Ruotsi enimmillään 50 miljoonan euron tuille.

Suomessa lopulliset rahoituspäätökset tekee Business Finland vuoden 2020 aikana. Suomen mukana oleville yrityksille myöntämä tuki tulee jäämään komission hyväksymää maksimisummaa pienemmäksi.

Suomesta akkualan ensimmäisessä IPCEI-kokonaisuudessa on mukana neljä yritystä: BASF, Fortum, Keliber ja Terrafame.  Keliber ja Terrafame ovat mukana kokonaisuuden raaka-aineisiin ja edistyneisiin materiaaleihin liittyvässä osassa, Fortum uudelleen käyttöön ja kierrätykseen liittyvässä osassa. BASF on mukana sekä hankkeen raaka-aine- ja materiaaliosassa että uudelleen käyttö- ja kierrätysosassa.

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-mukana-synnyttamassa-eu-n-innovatiivista-akkuarvoketjua