Suomi vauhdittaa EU-rahoituksella investointeja ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä

Valtioneuvoston viestintäosasto | Valtiovarainministeriö| Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa investointeja päästöjä vähentäviin ratkaisuihin, nopeuttaa kestävää talouskasvua ja luo pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. Puolet rahoituksesta edistää vihreää siirtymää ja noin neljännes digitalisaatiota. Julkiset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostukset lisääntyvät ohjelman ansiosta noin 700 miljoonalla eurolla.

Ohjelmalla uudistetaan työllisyyden, jatkuvan oppimisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja vaikuttavammiksi ja laadukkaammiksi. Tuottavuutta ja palveluiden saavutettavuutta kohentaa noin 540 miljoonan euron rahoitus digitalisaatioon.

LUE LISÄÄ >  https://valtioneuvosto.fi/-/10623/suomi-vauhdittaa-eu-rahoituksella-investointeja-ja-hiilidioksidipaastojen-vahentamista