Suurin osa jätteistä hyödynnettiin edelleen energiana

Tilastokeskus | Tilastot | Vuonna 2019 yhdyskuntajätettä kertyi yli kolme miljoonaa tonnia. Edellisvuoteen verrattuna kokonaisjätemäärä kasvoi 80 000 tonnilla, eli vajaat 3 %. Jätteiden käsittelymuotojen keskinäisissä osuuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Jätemäärä vastasi noin 565 kilogrammaa asukasta kohden laskettuna.

Jätemäärän kasvu oli maltillisempaa kuin edellisvuonna. Yhdyskuntajätteeksi katsotaan asumisessa syntyvien jätteiden lisäksi niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja palveluiden jätteet.

Energiahyödyntäminen oli edelleen merkittävin yhdyskuntajätteen käsittelymuoto

Jätteiden käsittelymuotojen keskinäisissä osuuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Jätteiden energiahyödyntäminen on vuodesta 2012 asti ollut merkittävin yhdyskuntajätteen käsittelymuoto – vuonna 2019 sen osuus laski hieman, 56 %:iin. Yhdyskuntajätteiden energiahyödyntäminen perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, ja lämpöä hyödynnetään varsinkin kaukolämpöverkoissa

LUE LISÄÄ:  https://www.stat.fi/til/jate/2019/13/jate_2019_13_2020-12-09_tie_001_fi.html