Tavoitteena EnergyVaasa 3D-center on hyvässä vauhdissa

Tulevaisuuden digitaalisen tuotannon ja 3D-valmistuksen osaamiskeskittymän valmistelu ”EnergyVaasa 3D-center”, etenee aikataulun mukaisesti. Hankkeessa mukana olevat yritykset on nyt ”haastateltu” ja seuraavaksi istutaan ensi viikolla yhdessä alas ensimmäiseen yhteiseen workshoppiin, jossa käydään näkemysten ja ajatusten vaihtoa mm. mitä 3D-osaamiskeskittymä voisi olisi ja mitä se tulisi sisältää, Merinovan laatiman alustavan esityksen pohjalta. Tavoitteenamme on saada mahdollisimman moni yritys mukaan rakentamaan ja mahdollistamaan 3D-osaamiskeskittymän syntymistä Vaasan seudulle ja palaamme tähän asiaan hankkeen edistyessä.

Teknologiakeskus Merinova Oy valmistelee Pohjanmaan liiton rahoittaman hankkeen (voimassa 31.12.2018 saakka) avulla alueellista tulevaisuuden digitaalisen tuotannon ja 3D-valmistuksen (materiaalia lisäävä valmistus, ensisijaisesti metallien tulostus) tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymää ja -verkostoa Vaasan seudulle, yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun ja hankkeessa mukana olevien yrityksien kesken.

Hankkeen aikana tullaan järjestämään ns. kaikelle yleisölle avoin seminaari Vaasassa, jossa voidaan mm. esitellä osaamiskeskittymän toimintamalli ja hakea yrityksiä mukaan voimallisemmin mahdollistamaan ja osallistumaan tähän kunniahimoiseen, mutta realistiseen tavoitteeseen! Lisäksi hankkeen aikana käydään tutustumassa Pirkanmaan ja Nivalan 3D-osaamiseen/toimintaan ja erityisesti laaditaan suunnitelmat, kuinka 3D-koulutus integroidaan opetussuunnitelmiin ja minkälainen  ensimmäisten valmisteltavien ja käynnistettävien tutkimus- ja kehityshankkeiden tiekartta on.

Informoimme hankkeen edistymistä kotisivuillamme ja sosiaalisissa medioissa, hyvässä yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun ja hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa.

LISÄTIETOJA:
Tommi Sykkö, Merinova,
tommi.sykko@merinova.fi
0400 – 358 610

Jorma Tuominen, Vaasan Ammattikorkeakoulu,
jorma.tuominen@vamk.fi
040 – 582 7623