Teollisuu­sin­ves­tointien odotetaan piristyvän merkittävästi

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna noin 9 % edellisvuoteen nähden. Teollisuuden investointien yhteenlaskettu arvo vuonna 2021 olisi noin 7,5 miljardia euroa. Vuonna 2020 teollisuuden investoinnit vähenivät arviolta vain runsaan % verran, vaikka koronakriisi leimasi voimallisesti talouskehitystä.

Kasvu painottuu kiinteisiin investoin­teihin ja energiaan

Kiinteiden investointien arvoksi ennakoidaan tänä vuonna 4,6 miljardia euroa, joka on vajaat
14 % enemmän kuin edellisvuonna. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen arvo olisi tiedustelun mukaan tänä vuonna noin 2,8 miljardia euroa ja kasvua viime vuoteen nähden olisi noin
2 %. Myös energiateollisuuden investointien odotetaan olevan kuluvana vuonna kohtalaisen korkealla tasolla. Energiateollisuuden investoinnit kasvaisivat tänä vuonna noin 33 % ja niiden arvo olisi noin 2,2 miljardia euroa.

https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/investointitiedustelu-teollisuusinvestointien-odotetaan-piristyvan-merkittavasti/