Teollisuusyritykset haluavat edullista ja puhdasta energiaa

Suomen Tuulivoimayhdistys ry. / Sähkön hinnalla on keskeinen merkitys Suomen teollisuusyritysten tulevaisuuden investointien toteutumisessa, selviää Aula Researchin toteuttamassa kyselyssä. Enemmistö kyselyn vastaajista näkee, että yrityksen toiminnan kannalta on tärkeää, että Suomessa lisätään puhtaan ja uusiutuvan sähkön tuotantoa. Tuulivoimaa pidetään tärkeänä osana Suomen energiapalettia: vastaajista lähes puolet kokee yrityksensä hyötyvän, jos Suomessa lisätään tulevaisuudessa tuulivoimatuotantoa.

Sähkön hinnalla on merkittävä vaikutus tulevaisuuden investointien toteutumiselle, kertoo 55 prosenttia kyselyssä mukana olleiden teollisuusyritysten yritysjohdosta. Kysely suunnattiin etenkin suuren liikevaihdon teollisuusyrityksille. Mukana olleiden yritysten yhteenlaskettu investointipotentiaali on merkittävä: yritysten kautta kulkee lähivuosina uuden tuotannon rakentamiseen tai olemassa olevan tuotannon kehittämiseen tähtääviä investointeja noin 340 miljoonan euron edestä.

Edullisen sähkön lisäksi myös ….

LUE LISÄÄ > https://tuulivoimayhdistys.fi/ajankohtaista/tiedotteet/teollisuusyritykset-haluavat-edullista-ja-puhdasta-energiaa

Yhteyshenkilösi