Tuettu vapaamuotoinen täsmäkatselmus pk-yrityksille

Valtion energiatuki laajenee elokuussa 2021 koskemaan täysin uudenlaista energiakatselmusta, joka soveltuu mm. pk-yrityksille. Vuosina 2021–2022 kokeiltava täsmäkatselmus on muita energiakatselmusmalleja vapaamuotoisempi.

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee pienten ja keskisuurten yritysten sekä kuntien vapaaehtoisia energiakatselmuksia. Vuosina 2021–2022 pilotoitavan täysin uudenlaisen täsmäkatselmuksen toivotaan lisäävän pk-yritysten energiakatselmuksia ja vauhdittavan energiatehokkuustoimien toteuttamista.

Uutta on vapaampi toteutustapa ja työn kohdistamisen mahdollisuus

Käyttöönotettavalla täsmäkatselmuksella kokeillaan uutta energiakatselmoinnin tapaa, joka antaa enemmän vapauksia selvityksen kohdistamiseen ja työn tulosten raportointiin.

LUE LISÄÄ >  https://energiavirasto.fi/-/tuettu-vapaamuotoinen-tasmakatselmus-pk-yrityksille-