Työ- ja elinkeinoministeriön asettama energia-alan sektori-integraation työryhmä esitteli väliraporttinsa viime viikolla

Työ- ja elinkeinoministeriö | Tiedote | Sektori-integraation kehittyminen edellyttää energiamarkkinoiden kehittämistä, johdonmukaista EU-tason sääntelyä ja taloudellisia kannusteita uusien ratkaisujen käyttöönottoon.

Työryhmä on kartoittanut sektori-integraatioon liittyviä tarpeita, mahdollisuuksia ja esteitä. Väliraportti lähetetään seuraavaksi lausunnolle osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Siihen voi ottaa kantaa 19.2.2021 saakka. Työryhmä jatkaa työtään ja luovuttaa loppuraporttinsa 30.6.2021 mennessä.

Energiamarkkinoiden kehittäminen, EU-sääntely ja taloudelliset kannusteet puhututtavat

Sektori-integraation ajureita ovat erityisesti puhtaan ja vaihtelevan sähkön tuotanto, ja yhteiskunnan energiankäytön sähköistyminen. Puhtaan sähkön tuotannon ja kulutuksen väliin tarvitaan energiansiirron mahdollistava infrastruktuuri.

LUE LISÄÄ >  https://tem.fi/-/sektori-integraatiotyoryhman-valiraportti-julki-ja-lausunnolle