Työvoiman tarjonnan ja korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämisessä mahdollisuuksia talouskasvun vauhdittamiseksi

Valtiovarainministeriö /

Kasvutyöryhmän selvityksen mukaan työttömyysturvareformit, eläkejärjestelmän uudistaminen ja korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen voisivat vauhdittaa talouskasvua. Talouskasvua edistävillä toimenpiteillä voidaan parhaimmillaan vahvistaa julkista taloutta, mutta pelkästään kasvutoimien varaan julkisen talouden vahvistamista ei voida laskea.

Poikkihallinnollisen kasvutyöryhmän raportissa esitellään työryhmän tunnistamia vaihtoehtoja, jotka tutkimustiedon perusteella vauhdittaisivat talouskasvua kestävällä ja julkista taloutta vahvistavalla tavalla. Toimenpiteet jakautuvat työllisyyttä kasvattaviin sekä tuottavuutta vauhdittaviin kokonaisuuksiin. Näiden lisäksi on tunnistettu laajempia kestävän kasvun edistämiseen liittyviä strategisia kokonaisuuksia.

Valtiovarainministeriö asetti tammikuussa 2023 poikkihallinnollisen työryhmän selvittämään hallitusneuvotteluihin mennessä toimia, joilla voitaisiin vauhdittaa talouskasvua ekologisesti kestävällä sekä julkista taloutta vahvistavalla tavalla. Työryhmässä on ollut edustajia valtiovarainministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ympäristöministeriöstä sekä liikenne- ja viestintäministeriöstä. Lisäksi työryhmä on kuullut ja hyödyntänyt työssään tutkijoiden sekä elinkeinoelämän ja palkansaajien näkemyksiä kasvua vauhdittavista toimenpiteistä.

LUE LISÄÄ > https://vm.fi/-/tyovoiman-tarjonnan-ja-korkeakoulujen-aloituspaikkojen-lisaamisessa-mahdollisuuksia-talouskasvun-vauhdittamiseksi