Uusi laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi tulee voimaan marraskuussa

Työ- ja elinkeinoministeriö / Tiedote 9.9.2021 /

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jonka mukaan laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 tulee voimaan 1.11.2021. Lain mukaisia avustusohjelmia käytetään EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmien toimeenpanoon ohjelmakaudella 2021–2027 sekä kansallisesti rahoitettaviin avustuksiin.

Tasavallan presidentti vahvisti lain 13.8.2021 ja asetuksella säädetään ainoastaan lain voimaantulon ajankohdasta. Laki tulee voimaan samanaikaisesti, kun alue- ja rakennepolitiikan uusi ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyy Suomessa.

Kaksi avustusmuotoa: yrityksen kehittämisavustus ja toimintaympäristön kehittämisavustus
Laki koskee kahta ELY-keskusten yritystoiminnan kehittämiseksi myöntämää avustusta, joita ovat yrityksen kehittämisavustus ja toimintaympäristön kehittämisavustus.

Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään innovatiivisiin kasvuun tai kansainvälistymiseen liittyviin kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantaviin hankkeisiin.

Avustuksia tullaan rahoittamaan valtion talousarvion määrärahoista ja Euroopan unionin rahastoista, erityisesti Euroopan aluekehitysrahastosta ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, saatavilla varoilla. Avustusten myöntämisessä otetaan huomioon Euroopan unionin ja kansallisen alue- ja rakennepolitiikan tavoitteet sekä kilpailunäkökohdat. Keskeisiä painopisteitä ohjelmakaudella 2021‒2027 ovat hiilineutraaliuden, energia- ja materiaalitehokkuuden sekä digitalisaation edistäminen.

https://tem.fi/-/uusi-laki-valtionavustuksesta-yritystoiminnan-kehittamiseksi-tulee-voimaan-marraskuussa