Uutta tukea Pk-yrityksille energiatehokkuuden täsmäkatselmuksiin

Työ- ja elinkeinoministeriö | Tiedote |

Pk-yritykset, seurakunnat ja säätiöt voivat hakea valtion energiatukea uudenlaiseen täsmäkatselmukseen, jossa kartoitetaan kannattavimmat ja järkevimmät tavat tehostaa energiankäyttöä ja vähentää ilmastopäästöjä. Tukea voi hakea sähköisesti Business Finlandin kautta 15.8.2022 saakka.

Täsmäkatselmuksessa energiatehokkuuden ammattilainen etsii ja ehdottaa katselmoitavalle kohteelle taloudellisesti kannattavimmat ja toteutuskelpoisimmat toimenpiteet, joilla voi tehostaa energiankäyttöä, lisätä uusiutuvan energian käyttöä tai edetä kohti vähähiilisyyttä.

Täsmäkatselmuksen ei tarvitse kattaa kohteen koko energiankäyttöä, vaan tarkasteluun voidaan ottaa esimerkiksi lämmitysjärjestelmä, ilmanvaihto tai esim. jokin tietty osa tuotannosta. Tukiprosentti on luokkaa 40 – 50 % työhön hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

LUE LISÄÄ >  https://tem.fi/-/uutta-tukea-pk-yrityksille-saatioille-ja-seurakunnille-energiatehokkuuden-tasmakatselmuksiin