Vaasa merkittävään sopimukseen innovaatiokeskittymän kehittämisestä

Vaasan kaupunki on allekirjoittanut innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosille 2021-2027. Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Hallitus linjasi toukokuussa valtion ja kaupunkien välisistä ekosysteemisopimuksista, jotka on nyt solmittu pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa.

”Ekosysteemisopimusten kantavana ideana ovat innovatiiviset ja edelläkävijyyttä tavoittelevat kaupungit, jotka omien vahvuuksien pohjalta hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia ja siten vauhdittavat elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää kaupunkia”, kertoo Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Vaasan lisäksi mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta, Lahti, Pori, Seinäjoki, Mikkeli, Kajaani ja Kokkola.

Yhdessä seudun eduksi

Ekosysteemisopimuksella vahvistetaan vetovoimaisen innovaatiokeskittymän ja -ekosysteemin kehittymistä seudulla sekä toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatio- (TKI) verkostoihin.

”Ekosysteemi on yhteistyömalli, joka tuo yhteen yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, rahoittajat ja muut TKI-toiminnan sidosryhmät vauhdittamaan innovaatioita, uutta liiketoimintaa ja uusia ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Se tarjoaa esimerkiksi ainutlaatuisia pilotointi- ja testiympäristöjä tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen”, sanoo Vaasan kaupungin yhteiskuntasuhdevastaava Susanna Slotte-Kock.

Valtioneuvosto jakoi 4. helmikuuta kaupunkiseuduille ekosysteemisopimusten käynnistämiseen kansallista aluekehittämisrahoitusta 5 miljoonaa euroa. Käynnistysvaiheen jälkeen sopimuksia on tarkoitus rahoittaa EU:n kestävän kaupunkikehittämisen rahoituksella vuosina 2021–2027. Vaasan seutu sai 400 000 euroa käytettäväksi sopimuksen koordinointiin ja ensimmäisiin kehitystoimenpiteisiin. ”Vaasan seudulla ensimmäiset panostukset on tarkoitus suunnata mm. energiateollisuuden innovaatio-toimintaan ja vienninedistämiseen painottuvaan EnergySAMPO -toimintaan sekä GigaVaasa -työhön ja akkuteollisuushankkeiden valmisteluun. Alkuvaiheen toimenpiteet toteutetaan Teknologiakeskus Merinovan ja Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin yhteistyönä”, kertoo VASEKin toimitusjohtaja Stefan Råback.

Vaasassa strategisina kumppaneina kehitysyhtiöiden lisäksi toimivat Pohjanmaan liitto, Team Finland-verkosto sekä seudun korkeakoulut ja elinkeinoelämä.

Tukea innovatiivisille seuduille

Sopimukset ovat keskeinen osa kansallista sopimuksellista kaupunkipolitiikkaa, missä pyritään myös kaupunkien ja valtion tiiviimpään yhteistyöhön. ”Ekosysteemisopimukset ovat merkittävä väline kaupunkipolitiikassa, missä hallitus tukee ja vahvistaa Suomen eri puolilla sijaitsevien, innovaatiokyvyn kannalta tärkeimpien kaupunkiseutujen kasvua. Ekosysteemisopimuksen avulla voimme viedä eteenpäin seudun tärkeimpiä hankkeita liittyen uusiin kestäviin teknologioihin, kestävään kaupunkiin sekä panostaa muun muassa vahvemmin EU-rahoituksen hakemiseen seudulle”, kertoo ohjelmajohtaja Anna-Kaisa Valkama Teknologiakeskus Merinovasta.

Sopimusten toteutus tapahtuu EU-ohjelmakauden 2021–2027 kestävän kaupunkikehityksen resurssein, minkä julkinen rahoitus on arviolta yhteensä noin 120 miljoonaa euroa (EU, valtio ja kaupungit). Tästä kaupunkien osuus on 40 %.

Lisätietoja:
– kaupunginjohtaja Tomas Häyry puh. 040-5405412
– yhteiskuntasuhdevastaava Susanna Slotte-Kock  puh.+358 (0)40 685 1187 ja/tai susanna.slotte-kock@vaasa.fi

Yhteyshenkilösi