Vasa i betydelsefullt avtal om utvecklande av ett innovationskluster

Vasa stad har undertecknat ett ekosystemavtal för innovationsverksamhet med Arbets- och näringsministeriet för åren 2021-2027. Ekosystemavtalen är en del av regeringens åtgärder, med vilka man av Finland vill skapa världens mest fungerande försöks- och innovationsmiljö.
Regeringen gav i maj riktlinjerna för ekosystemavtalen mellan staten och städerna, och nu har de ingåtts med huvudstadsregionen samt övriga universitetsstäder och universitetscentra.

”Ekosystemavtalets bärande idé är innovativa städer som strävar efter att vara föregångare, vilka utifrån sina egna styrkor utnyttjar de möjligheter som digitalisering, nya teknologier och koldioxidneutralitet medför och på så sätt påskyndar förnyandet av näringslivet och en hållbar stad”, berättar Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

Utöver Vasa deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Villmanstrand, Lahtis, Björneborg, Seinäjoki, S:t Michel, Kajana och Karleby.

Tillsamman för regionens bästa

Med ekosystemavtalet stärks utvecklandet av ett attraktivt innovationskluster och –ekosystem i regionen samt aktörernas anknytning till internationella forsknings-, utvecklings- och innovationsnätverk (FUI).

”Ekosystemet är en samarbetsmodell som för samman företag, högskolor, forskningsinstitut, finansiärer och andra intressentgrupper inom FUI-verksamhet för att sätta fart på innovationer, ny affärsverksamhet och nya lösningar för att förbättra invånarnas välfärd. Det erbjuder till exempel unika pilot- och testmiljöer för utvecklande av produkter och tjänster”, säger Susanna Slotte-Kock som är ansvarig för Vasa stads externa relationer.

Statsrådet delade den 4 februari ut en nationell regionutvecklingsfinansiering på 5 miljoner euro till stadsregionerna för inledande av ekosystemavtalen. Efter det inledande skedet är det meningen att avtalen ska finansieras med EU:s finansiering för hållbar stadsutveckling åren 2021–2027. Vasaregionen fick 400 000 € till att användas för koordinering av avtalet och de första utvecklingsåtgärderna. ”I Vasaregionen är syftet att rikta de första satsningarna på bl.a. innovationsverksamheten inom energiindustrin och på EnergySAMPO-verksamheten som koncentrerar sig på exportfrämjande samt på GigaVaasa-arbetet och beredandet av batterifabriksprojekt. Åtgärderna i det inledande skedet genomförs som ett samarbete mellan Teknologicentret Merinova och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK”, berättar VASEK:s verkställande direktör Stefan Råback.

I Vasa är strategiska partner utöver utvecklingsbolagen Österbottens förbund, Team Finland-nätverket samt regionens högskolor och näringsliv.

Stöd till innovativa regioner

Avtalen utgör en central del av den nationella avtalsmässiga stadspolitiken, där man också strävar efter ett intensivare samarbete mellan städerna och staten. ”Ekosystemavtalen är ett centralt verktyg i stadspolitiken, där regeringen stöder och stärker tillväxten av de stadsregioner i olika delar av Finland som är de viktigaste med tanke på innovationsförmågan. Med hjälp av ekosystemavtalet kan vi föra framåt de viktigaste projekten i regionen i anslutning till nya hållbara teknologier, en hållbar stad samt satsa bland annat kraftigare på att ansöka om EU-finansiering till regionen”, berättar programdirektör Anna-Kaisa Valkama på Teknologicentret Merinova.

Genomförandet av avtalen sker under EU-programperioden 2021–2027 med resurser för en hållbar stadsutveckling, vilken har en offentlig finansiering på uppskattningsvis totalt ca 120 miljoner euro (EU, staten och städerna). Av det här är städernas andel 40 40 %.

Mer information:
– stadsdirektör Tomas Häyry, tfn +358 (0)40 5405412
– ansvarig för externa relationer Susanna Slotte-Kock, tfn +358 (0)40 685 1187, e-post susanna.slotte-kock@vasa.fi