Vaasaan merkittävä rahallinen tuki ministeriöstä – ”Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen hanke”

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 17.12.2021 neljälle uusiutuvan energian suurelle demonstraatiohankkeelle investointitukea yhteensä 64,12 miljoonaa euroa. Tuettavista hankkeista kaksi liittyy uusiutuvan vedyn tuotantoon ja hyödyntämiseen, yksi hukkalämpöjen hyödyntämiseen energiatehokkaasti ja yksi suureen kaukolämpöverkkoon yhdistettyyn kausilämpövarastoon.

”Tuettavilla hankkeilla vauhditetaan Harjavallassa, Vantaalla, Vaasassa ja Janakkalassa
tulevaisuuden energiateknologioita, kuten vetyä. Myönnetyt tuet saavat liikkeelle liki 230 miljoonan euron hankkeet, joiden vaikutukset tulevat näkymään alueilla”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Vaasa

EPV Energia Oy:lle myönnettiin reilut 14 miljoonaa euroa euroa uusiutuvalla sähköllä tuotetun vedyn tuotanto-, varastointi- ja käyttöinvestointiin Vaasaan. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vaasan Sähkön ja Wärtsilän kanssa. Hankkeen uutuusarvo on kokonaisuudessa, jossa yhdistetään uusiutuvan vedyn tuotanto ja varastointi sekä vedyn käyttö moottorivoimalaitoksessa, ja jossa kokonaisuus integroidaan osaksi joustosähkömarkkinaa.

https://tem.fi/-/yli-64-miljoonaa-euroa-investointitukea-neljalle-uuden-energiateknologian-suurelle-demohankkeelle

Yhteyshenkilösi