Vaasan ekosysteemisopimushaun vuoden ensimmäinen hakukierros keskittyy kestävään kaupunkikehittämiseen

Kestävän kaupunkikehittämisen/Vaasan ekosysteemisopimuksen EAKR-haku on auki. Rahoitushaku päättyy 27.4.2023.

Hankkeiden tulee liittyä kestävän Invest in toiminnan konseptointiin ja kehittämiseen sekä energiajärjestelmän monimuotoisuuden edistämiseen.

Kestävän Invest in toiminnan osalta haetaan ratkaisuja konseptointiin ja toimintaympäristön kehittämiseen tukemaan muun muassa akkuarvoketjun kehittymistä.

Energiajärjestelmän monimuotoisuuden edistämiseksi ja ekosysteemisopimuksen mukaisen Vaasa hiilineutraaliksi -tavoitteen tukemiseksi haetaan ratkaisuja etenkin energian varastointiin ja tulevaisuuden energiamuotojen liittyvien toimintojen koordinointiin.

Haettavien hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ja Vaasan kaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen mukaisia sekä edistettävä niiden tavoitteita.

Haettavana on noin 600 000 €.
EAKR-tuen osuus on 60 % kokonaiskustannuksista.
Hankkeiden kesto on enintään 3 vuotta.

HAKUILMOITUS > https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/fb91196e-e0d9-424f-b1ed-dda241bff7c0/

Yhteyshenkilösi